Αρχική Σελίδα 2009

Το "Corfu Summer School" είναι ένα διεθνές σεμινάριο πρυτάνεων για την εφαρμογή και διάχυση των αρχών και αξιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (Magna Charta Universitatum) που διεξήχθη για έκτη συνεχή χρονιά φέτος (2009) στο Kontokali Bay Hotel της Κέρκυρας.

Θερινό Πανεπιστήμιο Ιονίου 2007

Το Υπουργείο Παιδείας έχει από το 2003 θέσει υπό την αιγίδα του το Corfu Summer School, την ετήσια ακαδημαϊκή συνάντηση που διοργανώνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο της Magna Charta Universitatum στην Bologna. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να συγκεντρώσει κάθε χρόνο 12 έως 15 υψηλόβαθμους πανεπιστημιακούς από την Ελλάδα , τα Βαλκάνια και τις παρευξείνιες χώρες προκειμένου να συζητήσουν και συγκρίνουν την κατάσταση και το δυναμικό της ανώτατης εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων στην κοινωνική, οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της περιοχής. Τα θέματα αυτά αποτελούν το επίκεντρο του έργου και των αναλύσεων που γίνονται από το Παρατηρητήριο: η σημερινή σημασία της πανεπιστημιακής αυτονομίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι βασικές θέσεις που εκφράζει η Magna Charta Universitatum που υπεγράφη το 1988.

Το 2009 οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη Αλληλεπίδραση Πανεπιστημίων και Κοινωνίας. Πώς μπορεί να εδραιωθεί ο διάλογος μεταξύ των Πανεπιστημίων και της κοινωνίας; Ποιες είναι οι κοινωνικές ανάγκες και πώς μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια; Και, τέλος, οι ατομικές ή οι συλλογικές προσεγγίσεις είναι αναγκαίες;


Τελευταία ενημέρωση: 05/07/2022 19:13