Επικοινωνία

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49100 Κέρκυρα, Τ.Θ. 663

email: kerkyra2042@gmail.com

Ενημέρωση: 25-05-2022