Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Σημαντικές Ημερομηνίες


Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου: 27-29 Απριλίου 2012

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων: 31 Δεκεμβρίου 2011
Ενημέρωση Αποδοχής σας στο Συνέδριο: Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση: 13/02/2012