Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πρακτικά


  pdf  Robin Le Poidevin - Music without the Flow of Time
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 91.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Antonia Soulez - Does a theme say something else than itself?
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 133.49 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Richard Glover & Bryn Harrison - Phenomenology and temporality in the composition of experimental minimal music
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 563.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Anthony J. Kosar - The Time of Contemporary Country Music
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 145.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Golfo Maggini - Phenomenological Perspectives on Time and Affectivity in the Musical Work of Art
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 352.69 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Roy Oppenheim - The Musical Experience: The Experience in Time or an Experience of Time?
Updated: 16/01/2013 :: Mέγεθος: 512.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  John Powell - Time, Music, and Gardens
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 666.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Yannis Prélorentzos - Temps et musique selon Bergson
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 234.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Daniel Quesada - Music and Temporal Experience
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 92.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


  pdf  Anastasia Siopsi - On Richard Wagner’s concept of ‘time’
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 139.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
  pdf  Fotini Vaki - Adorno and Badiou on “the case of Wagner:” A new experience of time?
Ενημέρωση: 04/01/2013 :: Mέγεθος: 93.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF