Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Παρουσιάσεις

Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο


Παρακευή 24/5/2013, Συνεδρία 16.00 μ.μ. - 18.00 μ.μ.


Παρακευή 24/5/2013, Συνεδρία 18.15 μ.μ. - 20.10 μ.μ.


Σάββατο 25/5/2013, Συνεδρία Α' 10.00 π.μ. - 11.45 π.μ. [Αίθουσα Ευρώπη]


Σάββατο 25/5/2013, Συνεδρία Β' 10.00 π.μ. - 11.45 π.μ. [Αίθουσα Πλειάδες]


Σάββατο 25/5/2013, Συνεδρία A' Συνεδρία 12.00 μ.μ. - 13.30 μ.μ. [Αίθουσα Ευρώπη]


Σάββατο 25/5/2013, Συνεδρία A' Συνεδρία 12.00 μ.μ. - 13.30 μ.μ. [Αίθουσα Πλειάδες]


Σάββατο 25/5/2013, Συνεδρία 13.45 μ.μ. - 15.45 μ.μ. [Αίθουσα Ευρώπη]