Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική II

Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος


Πρόεδρος Συνεδρίου
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο


Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Συνεδρίου
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Φερενίκη Παναγοπούλου – Κουτνατζή, Δρ Ν, Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ


Διοργάνωση της ερευνητικής ομάδας Πληροφορία: Ρύθμιση, Ιστορία και Πολιτισμός
της E-THEMIS και της Νομικής Βιβλιοθήκης.


Παρασκευή / Σάββατο 14-15 Μαρτίου 2014
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Εφετείο Αθηνών, Δέγλερη 2 & Λεωφόρος Αλεξάνδραςpdf Πρόγραμμα [ v.4 - 05/03/2014 - 2,30MB ]

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014
14:30 - 15:30 Εγγραφές
15:30 - 15:45 Χαιρετισμοί
15:45 - 16:00 Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Παρουσίαση του τόμου Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική (Πρακτικά Συνεδρίου 2013), Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή (επιμ.).
Συνεδρία "Αστική ιατρική ευθύνη"
Πρόεδρος: Aπόστολος Γεωργιάδης
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
16:00 - 17:15 Βασίλειος Ταρλατζής, Eπιπλοκή ιατρικής πράξης-θεραπευτικός κίνδυνος-ιατρικό σφάλμα-lege artis ιατρική πράξη: Χρήσιμες ιατρικές έννοιες για τους εφαρμοστές του δικαίου
Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Η έννοια της ιατρικής ομάδας
Πηνελόπη Αγαλλοπούλου, Ο ρόλος των οικείων κατά τη λήψη αποφάσεων για το τέλος της ζωής ενός νοσηλευόμενου ασθενούς
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Το ζήτημα της αρχής της ζωής από πλευράς μεθοδολογίας του δικαίου
Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, Ζητήματα ασφάλισης για ιατρική αμέλεια
Συνεδρία "Βιοηθικές προσεγγίσεις"
Πρόεδρος: Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
17:15 – 18:30 Ανδρέας Καραμπίνης, Τέλος ζωής στην εντατική: Βιοηθικοί και νομικοί προβληματισμοί
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Ιατρικό καθήκον και εξαπάτηση του ασθενούς: Οι θεραπείες placebo
Ελένη Καλοκαιρινού, Η αναπαραγωγική αυτονομία και η ηθική ευθύνη: Σκέψεις για τις τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Δικαίωμα γνώσεως του δότη γεννητικού υλικού
Χριστίνα Ακριβοπούλου – Μαρία Ασπρούδη, Νομικά και ηθικά διλήμματα στις στειρώσεις
18:30 – 18:45 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Iωάννης Καράκωστας
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, τ. Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Noμικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού
Debate: Συστήματα αστικής ιατρικής ευθύνης:
ευθύνη από πταίσμα ή αντικειμενική ιατρική ευθύνη;
18:45 – 19:15 Μάρω Καψιώτη-Φεργάδη, Συστήματα No-Fault ιατρικής ευθύνης: η λύση στο πρόβλημα
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Νο-Fault συστήματα ιατρικής ευθύνης: η ενδυνάμωση μιας εγγενούς συστηματικής αδικίας
Συνεδρία "Ποινική ιατρική ευθύνη"
Πρόεδρος: Λεωνίδας Κοτσαλής
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
19:15 - 20:30 Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Iατρική ποινική ευθύνη από αμέλεια
Mαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινική ιατρική ευθύνη από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων
Ευτύχης Φυτράκης, Iατρικό σφάλμα και ποινική ευθύνη του ψυχιάτρου
Αθανάσιος Πλεύρης,Τα δικαιώματα του ασθενούς στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, ειδικώς στην έρευνα με σκευάσματα placebo
Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ζητήματα απόδειξης στην ιατρική ποινική ευθύνη
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014
Συνεδρία "Γενικά Ζητήματα Βιοηθικής"
Πρόεδρος: Λάμπρος Κοτσίρης
Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
9:45 - 11:00 Γιώργος Παπαντωνίου, Οι γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (λύσεις και αναζητήσεις)
Πόπη Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Τα δικαιώματα των ασθενών στην παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
Θεόδωρος Τροκάνας, Διαμεσολάβηση και Βιοηθική
Νίκος Κούτρας, Η Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης: πλαίσιο λειτουργίας, τάσεις και προβληματισμοί
Παρέμβαση: Αθανάσιος Παναγιώτου, Αναφορά ιατρικών σφαλμάτων και ασφάλεια ασθενών
Συνεδρία "Ηθικοδεοντολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις"
Πρόεδρος: Γεωργία Ξανθάκη-Καράμανου
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
10:00 - 12:00 Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης, Προβληματισμοί της Θεολογίας για τα σύγχρονα βιοηθικά διλήμματα
Γεώργιος Στείρης, Θέματα ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας στην Αναγέννηση
Γεράσιμος Ρηγάτος, Καθοδηγούμενη αυτοκτονία-ευθανασία στους Βρυκόλακες του Ερρίκου Ίψεν
Ελένη Βουλιγέα - Μαρία Σιταρά, Η ιατρική και ο αρχαίος ελληνικός κόσμος
12:00 - 12:15 Διάλειμμα
Συνεδρία "Νομικές ενώσεις ιδίου φύλου"
Πρόεδρος: Tζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα
Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή Αθηνών, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
12:15 – 13:15 Θεοφανώ Παπαζήση, Nομοθετικές ρυθμίσεις της διεμφυλικότητας
Σπύρος Βλαχόπουλος, Η προβληματική των νομικών ενώσεων προσώπων του ιδίου φύλου
Τάνια Κυριάκου, Προς μία νέα μορφή οικογένειας
Κωνσταντίνα Ροϊδη, Εναλλακτικές μορφές οικογενειακής αποκατάστασης παιδιών (υιοθεσία-αναδοχή) από ομόφυλα ζευγάρια ή ομοφυλόφιλα άτομα
Συνεδρία "Γενικά Ζητήματα Βιοηθικής"
Πρόεδρος: Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου
Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
13:15 - 14:15 Ισμήνη Κριάρη, Η έκθεση της UNESCO σχετικά με τα δικαιώματα ευπαθών ομάδων
Ελένη Γιαμαρέλλου, Το τέλος των Αντιβιοτικών; Μία προσωπική Ιατρική Ευθύνη
Μαρία Γεωργίου-Θεοδωροπούλου, Προβλήματα και περιορισμοί στην ανάλυση του DNA για ιατροδικαστικούς σκοπούς
Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Ζητήματα βιοηθικής στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο
14:15 - 14:45 Διάλειμμα
Συνεδρία "Η πληροφορία στην υγεία-προσωπικά δεδομένα"
Πρόεδρος: Γιώργος Μπώκος
Ομότιμος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
14:45 – 15:45 Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα και ιατρική έρευνα
Ελιζαμπέτα Μίκα, Οικονομικός και κλινικός έλεγχος των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, φάκελος ασθενούς, υπεύθυνος επεξεργασίας
Ανεστάκης Δοξάκης - Δημήτριος Γούλας, Δωρεά οργάνων σώματος για ερευνητικούς σκοπούς: Η σύσταση και λειτουργία της Πανελλήνιας Βιοτράπεζας Νευρολογικών Νοσημάτων
Στέλλα Βαζαίου, Ο ρόλος της πληροφοριακής συμπεριφοράς ιατρών και ασθενών στη λήψη ιατρικών αποφάσεων
Συνεδρία "Η συναίνεση του ασθενούς"
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
15:45 - 16:45 Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Η αποτυχία της ενημερωμένης συναίνεσης στην ελληνική νομολογία
Ανδρέας Αγάθος, Η επικοινωνία και η πληροφορημένη συναίνεση του ασθενούς στην καρδιοχειρουργική
Αμαλία Γιαννοπούλου, Κλινικές μελέτες στην ψυχιατρική: πληροφορημένη συναίνεση και οι συνέπειες στο ερευνητικό προϊόν
Όλγα Κουρή-Καλλέργη, Επικοινωνία και πληροφορημένη συναίνεση στον προγεννητικό έλεγχο
Συνεδρία "Ειδικά Ζητήματα Βιοηθικής"
Πρόεδρος: Κατερίνα Φουντεδάκη
Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
16:45 - 17.45 Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη,Καινοτομίες του Ν. 3984/2011 για τη δωρεά οργάνων και μεταγενέστερες παλινδρομήσεις
Κωνσταντίνος Δέλτας, Σύγχρονες Βιοτράπεζες και προαγωγή της έρευνας μέσω της ανταλλαγής βιολογικού υλικού και ιατρικών αρχείων: Βιοηθικές προεκτάσεις
Αναστάσιος Καντιάνης, Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων
Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Τηλεϊατρική και αστική ευθύνη
17:45 - 18:00 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Ισμήνη Κριάρη
Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
18:00 - 19:00 Στέφανος Μανταγός, Ηθικά διλήμματα στη νεογνολογία
Αθανάσιος Παπαβασιλείου, Ηθική Φιλοσοφία και νέα Ιατρική: Γεφυρώνοντας το χάσμα
Χρήστος Τσόπελας, Ηθικά διλήμματα στην καθημερινή άσκηση της ψυχιατρικής
Μαρία Βασιλειάδου, Νευροηθική, αξιολογικός έλεγχος και ψυχική υγεία
19:00 – 19:15 Συμπεράσματα του συνεδρίου