Πρόγραμμα

gr  ics.png  Αρχείo ημερολογίου iCal - Αντιπρυτάνεις
Mέγεθος: 36.49 KB :: Τύπος: Αρχείο ημερολογίου iCal
Αντιπρυτάνεις
33η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
13:30 - 14.30
Γεύμα | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:30 - 15:00
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
15:00 – 15:30
Έναρξη εργασιών, Χαιρετισμός του Προεδρεύοντα Αντιπρύτανη και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

Αίθουσα 1 Corfu Palace
15:30 - 16:45
Α’ Συνεδρία - Παρουσιάσεις ειδικών ομιλητών

Εισηγητής: Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Φοιτητικές Εστίες και Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δέρβος, Πρόεδρος Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:30 - 17:00
Διάλειμμα - Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:45 - 18:00
Β΄ Συνεδρία - Εισηγήσεις για Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Φοιτητικής Μέριμνας

Ζητήματα πιστοποίησης των ΠΜΣ (Β΄ Κύκλου Σπουδών) των Ελληνικών ΑΕΙ

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Έφη Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ζητήματα πιστοποίησης των ΠΔΣ (Γ΄ Κύκλου Σπουδών) των Ελληνικών ΑΕΙΕισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οι μετεγγραφές φοιτητών: ένα μεγάλο διαχρονικό πρόβλημα του ΑΠΘ και των ελληνικών πανεπιστημίων και ανάγκη αντιμετώπισής του Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αίθουσα 1 Corfu Palace
18:00 - 18:30
Γ΄ Συνεδρία - Συμπεράσματα προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αίθουσα 1 Corfu Palace
19:00 - 19:30
Συναυλία | Ionian Camerata του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

 1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), «Divertimento» σε Ρε Μείζονα για Ορχήστρα Εγχόρδων, K.136, Allegro, Andante, Presto
 2. Dag Wirén (1905-1986), «Serenad» για Ορχήστρα Εγχόρδων, op.11, Allegro Molto
 3. Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949), «Πέντε Ελληνικοί Χοροί» για ορχήστρα εγχόρδων: Κρητικός, Ηπειρώτικος

Διδασκαλία και διεύθυνση: Σπύρος Γκικόντης

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
19:30
Δείπνο

Κέντρο Εστιάσεως και Αναψυχής Olympic Palace, Σιδάρι, Δήμος Βόρειας Κέρκυρας (Αναχώρηση Λεωφορείων από το Ξενοδοχείο Corfu Palace)

33η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
09:00 – 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:30 – 09:45
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:45 - 11:30
Α' Συνεδρία | Παρουσιάσεις - Εισηγήσεις

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Καραδήμας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέματα Πρακτικής Άσκησης
Εισηγητής: Καθηγητής Δρόσος Γκιντίδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών
Εισηγητής:  Καθηγήτρια Ελένη Μήλιου, Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: Ένας σπουδαίος θεσμός, Η εμπειρία από τη συμμετοχή του ΑΠΘ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Epicur
Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οι δράσεις εξωστρέφειας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εισηγητής: Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρίδης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:30 - 11:45
Διάλειμμα - καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
11:45 - 13:30
Β' Συνεδρία | Παρουσιάσεις - Ανακοινώσεις

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Εισηγητής: Επ. Καθηγήτρια Σοφία Μαυρίκου, Μέλος της ΕΙΦ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προγραμματισμός προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ
Εισηγητής: Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δράσεις του δικτύου Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των Ελληνικών ΑΕΙ
Εισηγητής: Ζωή Γαβριηλίδου, Συντονίστρια και ΕΥ του Έργου «Οριζόντια Δράση Γραφείων Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης των ΑΕΙ»  

Συμπεράσματα - Πορίσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αίθουσα 1 Corfu Palace
13:00 - 14:30
Γεύμα: Πρυτάνεις - Αντιπρυτάνεις: Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
20:00
Δείπνο

Εστιατόριο Olympia Mare, Γουβιά, Κέρκυρα (Αναχώρηση λεωφορείων από το Corfu Palace)

22η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
09:30 – 10:00
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
10:00 - 10:15
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου, Χαιρετισμοί

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
10:15 - 11:30
Α’ Συνεδρία

Το ζήτημα της προσαύξησης αποδοχών κατά την εκπαιδευτική άδεια μέλους ΔΕΠ στην αλλοδαπή

Εισηγητές: Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

α) Επί της διαδικασίας εγκρίσεων ανεξόφλητων υποχρεώσεων προηγουμένων οικονομικών ετών

β) Επί της διαδικασίας εγκρίσεων χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για περιπτώσεις κοινωνικών παροχών (όπως σίτισης) και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

γ) Επί θεμάτων συμβάσεων σίτισης των φοιτητών λόγω αύξησης ημερήσιου σιτηρεσίου από 1,80 ευρώ σε 2,00 ευρώ

Εισηγητής: Καθηγητής Ευστράτιος Τζιρτζιλάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
11:30 - 11:45
Διάλειμμα - καφές

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
11:30 - 13:00
Β’ Συνεδρία

Παρουσίαση εφαρμογής έκδοσης αντιγράφων τίτλων σπουδών μέσω gov.gr

Εισηγητής: Κων/νος Χαμπίδης, Γραφείο Υπουργού, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Η εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στα Α.Ε.Ι. (π.δ. 54/2018)

Εισηγήτριες: Ιφιγένεια Χειρδάρη, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών - Νικολέττα Κουρή, Αναπλ. Προϊσταμένου Τμήματος Προϋπολογισμού, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συμπεράσματα - Πορίσματα  Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Αίθουσα 2 Συγκλήτου
13:00-14:00
Γεύμα: Αντιπρυτάνεις Οικονομικών

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
20:00
Δείπνο

Εστιατόριο Olympia Mare, Γουβιά, Κέρκυρα (Αναχώρηση λεωφορείων από το Corfu Palace)

87η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε.
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
13:00 - 14:30
Γεύμα: Πρυτάνεις - Αντιπρυτάνεις: Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
13:00-14:00
Γεύμα: Προϊστάμενοι ΜΟΔΥ/Νομικοί ΕΛΚΕ

Φουαγιέ της Ιονίου Ακαδημίας
14:00 - 14:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:30 - 16:30
Έναρξη εργασιών - Α' Απογευματινή Συνεδρία

Χαιρετισμοί - Α΄ Απογευματινή Συνεδρία.

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου.

Χαιρετισμοί των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Προεδρείου της Συνόδου.

Ενότητα Α - Ενημέρωση από ειδικούς ομιλητές.

 • Παρουσίαση δεικτών έρευνας και χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας και Ετήσιες Εκθέσεις Επιδόσεων.

Εισηγητής: Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας,Πρόεδρος Εθνικής Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Ολοκλήρωση δράσεων για τα Α.Ε.Ι. στο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ενημέρωση για την πορεία της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.

  Εισηγήτρια: Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Οι δράσεις της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Κ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ο σχεδιασμός νέων δράσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εισηγήτρια: Δέσποινα Κράλλη, Αναπλ. Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Χρηματοδότηση δράσεων για τα Πανεπιστήμια μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:30 - 17:00
Διάλειμμα - Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
17:00 - 19:30
Β΄ Απογευματινή Συνεδρία

 Ενότητα Β - Πορίσματα της 82ης Συνάντησης Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε..

Παρουσίαση πορισμάτων, συζήτηση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων.

Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Παπαδοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ενότητα Γ - Χρηματοδότηση της Έρευνας και Συναφή Θέματα.

 1. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες για την επανέναρξη της διαδικασίας της καταβολής της εθνικής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα.

Εισηγητές: Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. Πρόταση δημιουργίας Συνδέσμου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Εισηγητής: Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 1. Ανάπτυξη και χρηματοδότηση δράσης προβολής και επιβράβευσης ερευνητικών δράσεων από τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Εισηγητής: Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενότητα Δ – Θεσμικά & Διαχειριστικά Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε..

 1. Νέες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε..

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Διαχειριστικά θέματα υλοποίησης επιδοτούμενων προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίων σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Εισηγητής: Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 1. Συγκρότηση μόνιμης ομάδας εργασίας από Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης αρμόδιας για θεσμικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις ενόψει της έναρξης της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Εισηγητές: Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 1. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

Ενότητα Ε- Συμπεράσματα - Πορίσματα.

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 102η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Αίθουσα 1 Corfu Palace
20:00
Δείπνο

Εστιατόριο Olympia Mare, Γουβιά, Κέρκυρα (Αναχώρηση λεωφορείων από το Corfu Palace)

102η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Αντιπροέδρων Δ.Ε.
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
09:00 – 09:30
Προσέλευση/Σύνδεση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:30 – 09:45
Έναρξη εργασιών, Καλωσόρισμα Προεδρεύοντα και Προεδρείου 102ης Συνόδου Πρυτάνεων

Αίθουσα 1 Corfu Palace
09:45 – 10:15
Χαιρετισμοί
 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
 2. Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 3. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 4. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 5. Ιωάννης Κοντός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Αίθουσα 1 Corfu Palace
10:15 – 12:15
Α’ Συνεδρία | Εισηγήσεις Συνόδων
 1. Πορίσματα συνάντησης Προέδρων Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 2. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας
 3. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
 4. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 5. Πορίσματα Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Αίθουσα 1 Corfu Palace
12:15 – 12:45
Διάλειμμα – Καφές

Αίθουσα 1 Corfu Palace
12:45 – 14:00
Β’ Συνεδρία | Προσκεκλημένοι Ομιλητές
 1. Οι πανεπιστημιακές σπουδές και η προοπτική διορισμού στο Δημόσιο, Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΑΣΕΠ
 2. Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ και ο Νόμος "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα", Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ
 3. Ενημέρωση από την ΕΘΑΑΕ για θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ
 4. Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ, απολογισμός και μελλοντικές δράσεις, Άρης Φατούρος, Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής
  των Ελλήνων
   
 5. Study In GREECE, Αν. Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 6. Η πορεία της Πρακτικής Άσκησης υπό το πρίσμα του νόμου 4957 του 2022, Καθηγητής Αντώνιος Κορωναίος, Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης  
Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:00 - 14:30
Ειδική Τελετή | Υπογραφή Καταστατικού Study In Greece

Αίθουσα 1 Corfu Palace
14:30 – 16:00
Γεύμα | Ξενοδοχείο Corfu Palace

Αίθουσα 1 Corfu Palace
16:00 – 17:00
Γ’ Συνεδρία | Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Ομοσπονδιών Προσωπικού
 1. Καθ. Ιωάννης Σεϊμένης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ  
 2. Γεώργιος Οικονομόπουλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων ΕΕΠ (ΟΣΥΕΕΠ)  
 3. Δημήτριος Λαμπράκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ΕΕΔΙΠ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ)  
 4. Στέφανος Καρβέλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΤΕΠ (ΠΟΕΤΕΠ)  
 5. Νίκη Χρονοπούλου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)  
Αίθουσα 1 Corfu Palace
17:00 – 18:00
Δ’ Συνεδρία | Ειδική Θεματολογία
 1. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Δεοντολογία και κανονιστικό πλαίσιο (Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης ΙΠ και Ζωή Γαβριηλίδου, Συντονίστρια του Δικτύου Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των Ελληνικών ΑΕΙ)  
 2. Δίκτυο της Ένωσης Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ)
 3. Ενημέρωση για δράσεις Υποστήριξης ακαδημαϊκών σε κίνδυνο, (Εκπρόσωποι Ελληνικού Δικτύου Scholars at Risk)  
 4. Ερευνητικές δράσεις, η Γ.Σ. και το πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτριος Βέργαδος, Πρόεδρος Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Αίθουσα 1 Corfu Palace
19:00-20:00
Συναυλία | Χορωδία και Φωνητικό Σύνολο - Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα

Μέρος Α’  | Χορωδία ΤΜΣ

Mass for Peace "The Armed Man" του Karl Jenkins
Μέρη: The Armed Man, Kyrie, Hymn Before Action, Charge, Torches, Benedictus
Πιανιστική συνοδεία: Δήμητρα Κοκκινοπούλου

Μέρος Β’ | Φωνητικό Σύνολο

4 Μικρασιάτικα τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη:  Ώρα καλή στην πρύμνη σου (Πόντου), Σε καινούργια βάρκα μπήκα (Βιθυνίας), Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά (Βιθυνίας), Μια Σμυρνιά στο παραθύρι (Αιγαίου).

The shadow of your smile του J. Mandel

Σαξόφωνο: Δήμος Δημητριάδης  - Πιάνο: Λευτέρης Κορδής

Διδασκαλία και διεύθυνση: Δημήτρης Κτιστάκης 

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιονίου Ακαδημίας
20:15
Δείπνο

Cook’s Club, Κέρκυρα (Αναχώρηση Λεωφορείων από το Ξενοδοχείο Corfu Palace)

Με την Υποστήριξη
Ίδρυμα Κερκυραϊκής ΚληρονομιάςΊδρυμα Κερκυραϊκής Κληρονομιάς
Με τη Χορηγία
Με την Ευγενική Προσφορά
Πολυκατάστημα ΤριανταφύλλουΠολυκατάστημα Τριανταφύλλου

102η Σύνοδος Πρυτάνεων

Περισσότερα

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας