Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Κέρκυρα, 27-29 Απριλίου 2012

Η φιλοσοφία του χρόνου είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας τόσο της ηπειρωτικής όσο και της αναλυτικής φιλοσοφίας. Από τον Αριστοτέλη και μέσω του Αυγουστίνου στον Bergson, τον Husserl, τον McΤaggart, τον Prior και τον Tooley, διαφορετικές θεωρίες του χρόνου έχουν διατυπωθεί, μέχρι τις πρόσφατες 'Νέες Θεωρίες-Β' του χρόνου. Ταυτόχρονα υπάρχουν ενδιαφέροντες συσχετισμοί μεταξύ θεωριών του χρόνου και φιλοσοφίας της ιστορίας, καθώς και άλλων θεμελιωδών φιλοσοφικών προβλημάτων, όπως οι τροπικότητες, η αναφορά, η δεικτικότητα, τρόποι οντικής διάρκειας (persistance/endurance), αντιρεαλισμός κτλ.

Ωστόσο, παρά τη φιλοσοφική σημασία του χρόνου στη μουσική, ελάχιστα έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τα ανωτέρω θέματα υπό το πρίσμα της μουσικής. Εισηγήσεις με σχετικά θέματα είναι ευπρόσδεκτες στο Συνέδριο που θα διενεργηθεί στην Κέρκυρα την περίοδο 27-29 Απριλίου 2012.

Η προθεσμία για την υποβολή εργασιών για το Συνέδριο Φιλοσοφίας και Μουσικής έχει λήξει. Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική.

Τελευταία Νέα


Πρακτικά Συνεδρίου
Ενημέρωση: 16/01/2013

Πρόγραμμα Συνεδρίου (.v6)
Ενημέρωση: 26/03/2012