Συμμετοχή στο Συνέδριο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Τα πεδία με * είναι απαραίτητo να συμπληρωθούν.

* Όνομα:


* Επώνυμο:


* Ίδρυμα-Οργανισμός:


Ιδιότητα:


Διεύθυνση:


Πόλη:


T.Κ.:


Χώρα:


Τηλέφωνο:


Fax:


* Email:
Έχω καταβάλει τη συνδρομή των 70€ στον παρακάτω λογαριασμό της Τράπεζας Αττικής: GR 3801608730000000084908789
Αριθμός Συναλλαγής:


* Κωδικός [όπως εμφανίζεται - Νέος Κωδικός]:
Πατήστε για νέο κωδικό


   

Χορηγός