Πρακτικά

8o Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής 2011


«Η Μουσική στον Αριστοτέλη: Το Κεφ. 8 των Πολιτικών»


Κέρκυρα 3 – 10 Ιουλίου 2011Ερωτηματολόγια, Σημειώσεις και Αρχεία Σεμιναρίου


  pdf  Music in Aristotle Politics Book VIII, Part 1 by Eleonora Rocconi
Ενημέρωση: 02/11/2011 :: Mέγεθος: 408.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

  pdf  Music in Aristotle Politics Book VIII, Part 2, by Eleonora Rocconi
Ενημέρωση: 02/11/2011 :: Mέγεθος: 335.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

  doc  Aristotle Politics Book VIII, Introduction, by Andrew Barker
Ενημέρωση: 02/11/2011 :: Mέγεθος: 115.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

  doc  Aristotle Politics Book VIII, Part 1, by Andrew Barker
Ενημέρωση: 02/11/2011 :: Mέγεθος: 120.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

  pdf  Aristotle Politics Book VIII 6, by Egert Pöehlmann
Ενημέρωση: 02/11/2011 :: Mέγεθος: 202.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

  pdf  Aristotle Politics Book VIII 7, by Egert Pöehlmann
Ενημέρωση: 02/11/2011 :: Mέγεθος: 177.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDFΕνδιαφέροντες Σύνδεσμοι
Χορηγός