Πρόγραμμα

8ο Σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Μουσική


«Η Μουσική στον Αριστοτέλη: Το Κεφ. 8 των Πολιτικών»


Κέρκυρα 3 - 10 Ιουλίου 2011

Κυριακή 3 Ιουλίου 10:00 Andrew Barker: Εισαγωγή στην αρχαιοελληνική μουσική και την έρευνά της (Ιόνιος Ακαδημία)

Κυριακή 3 - Παρασκευή 8 Ιουλίου Πέτρος Ανδριώτης & Ανδρομάχη Μπάτζιου 18:00: Τάξεις μετάφρασης για τους Έλληνες φοιτητές (Ιόνιος Ακαδημία)

Δευτέρα 4 - Σάββατο 9 Ιουλίου Εleonora Rocconi - Andrew Barker - Egert Poehlmann 10:00: Εισηγήσεις στο κεφ. VII από τα Πολιτικά (Mon Repos)

Από τη Δευτέρα 4 έως και το Σάββατο 9 Ιουλίου και κάθε απόγευμα στις 19:00 πραγματοποιούνται οι εξής διαλέξεις στην Ιόνιο Ακαδημία:

Δευτέρα 4 Ιουλίου: Massimo Raffa, University of Calabria, ‘Porphyry on voice and perception’

Τρίτη 5 Ιουλίου: Χρήστος Τερζής, Πανεπ/ιο Αθήνας, Διονυσίου 'Περί τέχνης μουσικής'

Τετάρτη 6 Ιουλίου: Tosca Lynch, University of St Andrews, ‘A sophist “in disguise”: a reconstruction of Damon of Oa and his role in Plato’s dialogues’

Πέμπτη 7 Ιουλίου: Ανδρομάχη Μπάτζιου, Ιόνιο Πανεπ/ιο, 'Η τέχνη του αυλού ως μεταμφίεση της σοφιστείας. Πρωταγόρας 316ε: Μια Ερμηνεία'

Παρασκευή 8 Ιουλίου: Martin Carle, Humboldt University, Berlin, ‘Harmony to the power of melody: epistemology and computation in Aristoxenian theory’

Σάββατο 9 Ιουλίου: α. Stelios Psaroudakis, University of Athens, ‘How complex can a complex rhythm be?’
και β. Stefan Hagel, University of Vienna, ‘From metre to rhythm: searching for traces of a path’


Χορηγός